+-*เพื่อน ๆ ลองจิตนาการตามอย่างจริงจัง ดังนี้ มีธนาคารนำเงินสด 86,400 บาท เข้าบัญชีให้คุณทุก ๆ เช้า คุณต้องใช้เงิน 86,400 บาท ให้หมดสิ้นภายในวันนั้น ถ้าคุณใช้ไม่หมดในวันนั้น ไม่ว่าจะเหลือเท่าไหร่จะถูกลบทิ้ง คุณจะทำอย่างไร? และใช้อย่างไร? กับเงินจำนวนนี้ทุกวัน? เราเชื่อว่า คุณจะถอนเงินออกทุกบาท ทุกสตางค์….ใช่หรือไม่ ?   เราทุกคนต่างมีธนาคารเช่นที่ว่านี้ และชื่อของมันเรียกว่า “ธนาคารเวลา” ทุก ๆ เช้า มันจะเข้าบัญชีเวลาให้คุณ 86,400 วินาที และทุกๆ สิ้นวัน มันจะหักออกจากบัญชีเวลาของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้มันไปในการลงทุนที่ดีมีประโยชน์หรือไม่ก็ตาม มันไม่ยกยอดสะสมบัญชีให้คุณ มันไม่อนุมัติให้คุณเบิกเกินบัญชี ทุก ๆ วัน มันจะเปิดบัญชีใหม่ให้กับคุณ และทุก ๆ สิ้นวัน มันจะเผาส่วนที่เหลือของมันทิ้งไป ถ้าคุณล้มเหลวในการใช้มันในแต่ละวัน คำตอบคือความสูญเสียจะเป็นของคุณ ไม่มีการย้อนหลัง ไม่มีการถอนเงินของวันพรุ่งนี้ คุณต้องอยู่กับปัจจุบัน ใช้มันในปัจจุบันเท่านั้น จงลงทุนทุกบาท ทุกวินาที …
+-*สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์   www.thananuth.com โดย.อ.ธนนัทธิ์  เรืองพิลาภพลทัต อ.ธนนัทธิ์ เรืองพิลาภพลทัต
PAGE TOP